FUNKIRK — Best Ski trip Ever / ALBUM #1

1ALBUM #1

 

FUNKIRK is is the first in a series of limited edition publications based on ready to print online photo albums we find. In our search for suitable albums there are no limitations in type of content, author or quality. The album should trigger us and have everything it needs to be a little book.

 

> The original album <


FUNKIRK — Best Ski trip Ever

based on a photo album by Stijn Malfait
Limited Edition /100
Februari 2016

More info
[Dutch only ]

In Duinkerke, op een 20-tal km van de Belgische grens, verblijven er naar schatting 2500 vluchtelingen. Deze groep bestaat voornamelijk uit Koerden die op zoek zijn naar een beter leven, weg van het oorlogsgeweld en de onderdrukking georchestreerd vanuit verschillende fronten. Een leven dat ze trachten te vinden in Engeland. Helaas blijkt die exodus niet het verwachte droomscenario op te leveren en verblijven de mensen momenteel met z’n allen (mannen, vrouwen en kinderen) tussen de modder, de stront, het vuil en de ratten. Dag in, dag uit worden ze geconfronteerd met een situatie die nu al een blaam is op de moderne Westerse geschiedenis. Wat deze mensen in de nabije toekomst te wachten valt, weten we niet. Wat de politieke oplossingen zijn, met de daaraan verbonden consequenties, evenmin. Wat we wel weten is dat deze mensen in een levensgevaarlijke noodsituatie verkeren en directe actie nodig is om hen in leven te houden. Vanuit het “Préfecture de région Nord – Pas-de-Calais Picardie” wordt er momenteel alles aan gedaan de mensen die in het kamp verblijven het leven zuur te maken. Zo is het verboden om tenten, zeilen, bouwmateriaal, etc, … binnen te brengen. Vluchtelingen worden bij het binnenkomen van het kamp gefouilleerd, bevraagd en soms gearresteerd. De voorzieningen zijn ronduit mensonterend en voldoen in geen geval aan de minste voorwaarden. Momenteel zijn er verschillende burgerinitiatieven werkzaam in het kamp om het leed van de vluchtelingen te verzachten en hen simpelweg in leven te houden. Een van deze bewegingen is organisch gegroeid uit een groep van vrijdenkende Engelse en Belgische travellers/activisten die niet vies zijn de handen uit de mouwen te steken. Dagelijks staat deze groep er om eerstelijnshulp en basismateriaal te voorzien. Zo zijn deze verantwoordelijk voor de continue toestroom van tenten, bouwmateriaal, … , helpen ze de vluchtelingen met het opzetten van tenten, voorzien ze mensen in nood van gas, kledij, “welcome packs”, houtstoven, … Hiervoor werken ze soms samen met andere organisaties, maar behouden ze wel hun individualiteit en vrijheid. Deze groep mensen zelf is geen organisatie, hangt niet vast aan een vlag of logo, is (politiek) onafhankelijk en staat er met geen ander doel dan deze vluchtelingen warmte en solidariteit aan te bieden, materiaal te voorzien en hen het leven lichter te maken. De hulp die deze groep mensen kan bieden hangt vaak af van geld en goederen die ze krijgen door giften. Gezien ze dicht bij de vluchtelingen op het veld staan, weten ze perfect wat er nodig is, wat er voorhanden is en wat er dient aangekocht te worden. De opbrengst van dit boekje zal dan ook naar deze moderne “piraten” gaan, wat er zal voor zorgen dat het direct besteed wordt aan de vluchtelingen zelf, zonder dat het opgeslorpt wordt in de kanalen van een grote organisatie. [Stijn Malfait]

 

Al profit (sold out) went to  a group of independent modern pirates, determined to help out people in need in the Dunkirk (FR) refugee camp.

 

5

 

4

 

3

 

2

 

7

 

6

 

9

 

8

 

10